Energisentral
 
Valldal Fjernvarme
1500 kW
Sentral med VP og oljekjel for oppvarming av Valldal sentrum.
  
Norsk Sjømat as 
700 kW  
Sentral med flere kuldeanlegg for nedkjøling av kjøle og fryserom