Institusjoner
 
Gloppen Kommune 
50 kW, anleggstype: Kuldeanlegg hovedkjøkken 
Nedkjøling av flere kjølerom.

Sogn og fjordane fylkeskommune, Eid VGS 
20 kW, anleggstype: Kjøle og fryserom 
Nedkjøling av kjøle og fryserom.

Sogn og fjordane fylkeskommune, Stryn VGS 
20 kW, anleggstype: Kuldeanlegg hovedkjøkken 
Nedkjøling av flere kjøle og fryserom.