Kuldeanlegg Industri
 
Vi prosjekterer, installerer og vedlikeheld anlegg til industrien i alle størrelser og kan vise til svært mange anlegg.

Øen Kuldetekknikk har levert en rekke kuldeanlegg til næringsmiddelindustrien, og kjenner godt til utfordringene som bransjen står overfor på dette området.
En rekke industriprosesser krever kontinuerlig kjøling under produksjonen, og trenger derfor eit effektivt og pålitelig kjøleanlegg.
Vi har brei erfaring og kunnskap knytta til regulering av temperatur og fuktighet ved produksjon av kjøtt og fiskeprodukter.
Vi leverer også anlegg til annen type industri, som for eksempel å besørege riktikg fuktighet i trematerialer og hud/skinn innen møbelindustrien.
Kort sagt kan vi levere det meste kunden måtte ha behov for når det gjelder temperatur- og/eller fuktighets-kontroll.

Vi har høg kompetanse på å designe anlegg med lavt energiforbruk, og har brei erfaring med miljøvennlige kuldemedietyper som NH3 og CO2.
Anleggene kan om ønskelig leveres som total entreprise, inkludert elektro- og rørleggerarbeid.

Ta kontakt med oss, så kan vi i fellesskap finne en best mulig løsning på dine utfordringer.