Energisentraler
 
Komplette energisentraler
Øen Kuldeteknikk AS har gjennom ei årrekke prosjektert, montert og levert kulde og varmepumpe anlegg. Vi har med tida bygd oss opp høy kompetanse innen energisystem, der kulde og varmepumper blir benyttet.
I den senere tid har vi konstruert sentraler med varmepumper for kuldemedie R-1234ze. Dette er en fremtidsrettet løsning som etter vår mening vil være en sikker investering for fremtiden. Ved bruk av et slikt medie vil du ikke stå i fare for at anlegget ikke kan brukes når syntetiske kuldemedier skal fases ut om noen år.
Ferdigbygde moduler
Sentralene blir levert i ferdigbygde moduler tilpasset de forskjellige anleggene, og gjør at byggetiden blir relativt kort. Dette gir også større forutsigbarhet i forhold til tidsforbruk og økonomi.
Sentralane blir levert ferdig elektrisk kablet med integrert PLS. Dette gjør det også fleksibelt for presentasjon av prosessbilder/oversiktsbilder, eller for integrasjon mot andre system.
Fleksibel løysing
Sentralene opererer med  variabel vannmengde automatisk tilpasset varmebehovet. Dette gir både lavere strømforbruk, og mindre slitasje på pumpene.  
Fleksibilitet i valg av varmekilde på kald side, gir mulighet for bruk av sjøvann, borehull, uteluft, eller kombinasjoner av dette
Sentralane kan også implementere styring av spisslaster, for på den måten å sikre at varmepumpen leverer optimalt før spislast legger inn. Evt kan spisslast også integreres ferdig i energisentralen.
Standardiserte sentraler med kulde- varme- pumper
Vi leverer sjølvsagt også meir standardiserte sentraler med kulde- varmepumpe som har R-134a eller NH3 som kuldemedie. I noen tilfeller kan det også vere akuelt med Co2 anlegg.