Industri og Næringsliv
Nortura Sogndal
 
Nortura Sogndal Anleggstype: Isvannsanlegg Effekt: ca 415 kW Maskintype: Scrollaggregater type Trane Kuldemedie: R410A Varmeavgivelse: Til luft via tørrkjølere. Formål: Kjølerom og kjøling av kolektorkrets på fryseanlegg. Leveranse: Komplett isvansanlegg med varmegjenvinning systemer. Totalleveranse inkludert rør, elektro og automatikk. Anleggstype: Fryseanlegg Effekt: ca 100 kW Maskintype: 4 trinns stempelaggregat type Bitzer Kuldemedie: Co2 Varmeavgivelse: Til isvannsanlegg. Formål: Kjøling av flere fryserom. Leveranse: Komplett fryseanlegg. Totalleveranse inkludert rør, elektro og automatikk. Utallelse frå Arvid Kvam - Tekniker i Nortura Vedrørende nye isvann-anlegg 2013. Det vart sommaren 2013 bestemt av Nortura Sa at dei ville investere i nytt isvann-anlegg for mellomkjølerom 11 stk. og fryselager 4 stk. Dette for å fase ut resten av Freon-anlegget R 22. Det nye anlegget var då ferdig prosjektert av COWI A\S Bergen v \ Rune Teigland. Tegnet og masset med rør og maskinelt utstyr. Plassering av rørfremføring i anlegget. Øen Kuldeteknikk A\S, fekk oppdraget og hovedentreprisen på heile oppdraget. Oppdraget derifrå vart ledet av SVEINUNG OTTERDAL og FRANK ØEN. Det var regelmessige byggeplassmøter og oppføljing arb. \ HMS. Øen Kulde hadde inn ein rekke underentreprenører som rør – elektro – SD – Anlegg. Sjølve driftsutføringen vart prosjektert av Øen Kulde. Arb. startet opp i Okt 2013 og vart idriftsatt Mai 2014. Løsningen og utføringen vart av meget høg kvalitet, og funsjonelt svært bra for anlegget. Det har no gått i ca. 5 år og med ingen driftsstans av betydning. Anlegget vart og godt dokumentert med FV- Perm. Øen Kulde hadde fast 1\2 årleg garantidservice i 3 år. Etter det har dei overtatt fast serviceavtale med besøk og oppføljing av anlegget Mai \ Nov. kvart år. Oppføljing derifrå fung fint. Anlegget er og overvåket av IWMAC OPR… Senter Trondheim. Oppringing til vakt-tlf.