Industri og Næringsliv
Norsk Sjømat
 
Norsk Sjømat Anleggstype: Isvannsanlegg Effekt: 684 kW Maskintype: Skrueaggregater Kuldemedie: R134A Varmeavgivelse: Til luft via tørrkjøler Formål: Kjøling av Kjølerom, arbeidshaller og fjærning av varme fra CO2 anlegg. Leveranse: 2 stk. 2 trinns skrueaggregater type RTWD 224 delt i to separate kretser. Komplett anlegg inkludert rør, elektro og automatikk. Anleggstype: Fryseanlegg Effekt: ca 300 kW Maskintype: Stempelaggregater Kuldemedie: CO2 Varmeavgivelse: Til ivannsanlegg Formål: Frysetunell for innfrysing av fisk, samt fryserom. Leveranse: 4 stk. 3 trinns stempelaggregat som separate Co2-anlegg fro 3 frysetuneller og et fryserom. Komplett anlegg inkludert rør, elektro og automatikk.