Datakjøling/aircondition
 
Sogn og fjordane fylkeskommune, fylkeshuset
100 kW, anleggstype: Datakjøler 
Nedkjøling av datapark til fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.

Selje Kommune
15, anleggstype: Datakjøler 

Joker Loen
15, anleggstype: Aircondition

Stryn Kommune
15, anleggstype: Datakjøler 

Statens veivesen, Leikanger
40, anleggstype: Datakjøler 

Ekornes Hovedfabrikk
50, anleggstype: Datakjøler 
Nedkjøling av datapark på Ekornes sin hovedfabrikk.

Japan Photo
40, anleggstype: Datakjølere 
Nedkjøling av datapark til Japan Photo sin avdeling på Reed.

Gunnar Karlsen Sogndal
20, anleggstype: Air-condition fysiologisk lab Campus

Gunnar Karlsen Sogndal 
20, anleggstype: Kjøling Serverrom